Center of Corporate Medicine

Cung cấp đầy đủ các giải pháp y tế ở các địa điểm vùng sâu vùng xa

Phân phối thiết bị y tế và thiết bị mô phỏng tại Việt Nam
Dịch vụ Y tế Hoạt động ở Vùng sâu Vùng xa
Tổ chức công việc tại các khu công nghiệp nơi vùng sâu vùng xa hoặc ngoài biển khơi luôn đi kèm với các rủi ro khác nhau, bao gồm cả sự an toàn và sức khỏe của các nhân viên. Để giảm những rủi ro này và các chi phí liên quan, cần thiết để lập một hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả.
Trung Tâm Mô Phỏng Y Tế
Hiện nay, Trung tâm mô phỏng y tế của chúng tôi là trung tâm hàng đầu để đào tạo tất cả các cấp độ của một nhân viên EMS - từ bác sĩ trình độ cao, nhân viên y tế đến người tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên mà không có bằng cấp y tế làm việc trên các khu công nghiệp và ngoài khơi.

Vào tháng 2 năm 2015, chúng tôi đã thành lập trung tâm hợp tác chặt chẽ với Tổ chức giáo dục và nghiên cứu y học cấp cao Stavanger (SAFER).
+84 352 166 167
tran.tu@globalccm.com
  • Liên hệ:
    Văn phòng đại diện Vũng Tàu:
    180-182 Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  • Văn phòng đại diện Hà Nội:
    37 Thi Sách, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội